Кантоны үзэсгэлэн

Бид 2006 оноос хойш Кантоны яармагт оролцож байсан. Жил бүр 2 удаагийн хуралдаанд оролцдог. Яармагт бид ихэвчлэн шинэ, халуун борлуулалттай бараагаа үзүүлдэг.


Бичлэгийн цаг: 2019.06.03